Nhóm tin tặc khét tiếng nhất thế giới bên bờ vực giải thể

Nhóm tin tặc (hacker) khét tiếng thế giới Conti được cho là sắp giải thể nhưng có thể chuyển sang hoạt động dưới hình thức mới.