67% số cuộc gọi đến nhánh trả lời tự động của tổng đài 1022

Để kết nối với tổng đài từ số điện thoại cố định (máy điện thoại bàn) nội tỉnh, người dân bấm trực tiếp số 1022; số cố định ngoại tỉnh và số di động bấm 0220.1022.