Hải Dương xếp thứ 14 về chỉ số chuyển đổi số năm 2020

Chiều 19.10, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2020.