Đã gỡ biển quảng cáo ghim vào cây xanh trên đường 389

Hiện nay, trên đường 389 đoạn qua phường Phạm Thái (Kinh Môn), toàn bộ tấm biển quảng cáo đóng ghim vào cây xanh đã được gỡ bỏ.