Đâm con nợ vì mâu thuẫn đòi 1 triệu đồng

Do mâu thuẫn liên quan tới số tiền 1 triệu đồng, Phạm Công Hiếu đã dùng dao đâm chém 2 người. Đối tượng đã phải trả giá vì hành động của mình.