Công an Nam Sách tìm chủ sở hữu 109 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm

Tại huyện Nam Sách hiện có 109 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã quá hạn tạm giữ mà chưa có người đến nhận.