Đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu dân cư khu 1, thị trấn Thanh Hà

Công trình bao gồm các hạng mục cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt và cấp thoát nước...