Đề nghị các địa phương ở cấp độ dịch 1, 2 tổ chức học trực tiếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.