2 trường THPT ở Thanh Miện đoạt 3 giải nhất kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo đã công nhận 818 em đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023.