Học tốt ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký vào những ngành nào?

Nhiều phụ huynh băn khoăn, khi con học tốt môn Ngoại ngữ, ngoài các ngành về ngôn ngữ, còn những cơ hội nào khác?