Lần đầu tiên du lịch giải trí phục hồi trở lại mức trước đại dịch COVID-19

Theo Bloomberg, người tiêu dùng Mỹ đang tiêu ít tiền hơn vào hàng hóa mà chi nhiều hơn cho các trải nghiệm - một xu hướng có thể giúp tháo gỡ tình trạng đình trệ nguồn cung, giảm áp lực lạm phát, đồng thời phục hồi ngành du lịch trong mùa hè này.