Hong Kong ra mắt tour du lịch ngủ trên xe buýt

Chương trình du lịch ngủ trên xe buýt đặc biệt dành cho các hành khách thường xuyên mệt mỏi và mất ngủ.