Gia Lộc thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang

Hội thi được tổ chức trong 2 ngày 23-24.3, thu hút 23 thí sinh là những đồng chí trực tiếp giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện dự thi.