Đừng biến con thành “gà công nghiệp”

Nếu từ bé trẻ không được thử nghiệm, tự làm việc nhà vừa sức thì dễ ỷ lại, thiếu kỹ năng chăm sóc bản thân sau này. Khi rời vòng tay của bố mẹ hay người giúp việc trẻ sẽ lúng túng và khó khăn.