Xây dựng xã Hưng Long trở thành đô thị loại V vào năm 2025

THỨ NĂM, 21/05/2020 16:54:22

Đảng bộ xã Hưng Long đặt mục tiêu xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V vào năm 2025.


Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội

 Sau 1,5 ngày làm việc, chiều 21.5, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Long (Ninh Giang) lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 17 chỉ tiêu chủ yếu. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hưng Long tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm… Hằng năm, Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% số chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi năm kết nạp từ 7-10 đảng viên. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V vào năm 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ninh Giang lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến thời điểm này, huyện Ninh Giang có 33 trong tổng số 44 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt 75%. Các đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

HÀ KIÊN