[Video] Xây dựng đội ngũ trí thức Hải Dương ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển

THỨ TƯ, 30/11/2022 15:47:38

Trong 2 ngày 29 và 30.11, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - sáng tạo - phát triển”.

<video source="/files/library/video/B%C3%AD%20Th%C6%B0.mp4" />


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tới dự.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Đại hội

Cùng dự có một số đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật 6 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Phú Thọ; 140 đại biểu xuất sắc đến từ các đơn vị trực thuộc, hội thành viên, hội viên tập thể. 


Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết - sáng tạo - đổi mới - phát triển"

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng và Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đối với sự phát triển khoa học - công nghệ (KHCN) của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh. 


 Đồng chí Nguyễn Văn Thông,  Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khai mạc Đại hội

Để thực hiện mục tiêu đại hội đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị, thời gian tới, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KHCN; phải là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của những người làm KHCN. Tích cực đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


Ra mắt ban Ban Chấp hành Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027

Xây dựng và phát triển KHCN không chỉ là trách nhiệm của liên hiệp, đội ngũ trí thức mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị, cấp uỷ và chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến hoạt động của liên hiệp để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để đơn vị, đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà phát huy vai trò tiên phong trong hoạt động khám phá tri thức mới, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.


 Các đại biểu tham dự Đại hội


Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Trước đó, trong phiên họp chiều 29.11, đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành, 11 đồng chí vào Ban Thường vụ và bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Văn Thông tái cử chức Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2022-2027.

PV