Thúc đẩy phát triển kinh tế, không chủ quan trong phòng chống dịch (*)

THỨ BẢY, 25/07/2020 17:41:26

Báo điện tử Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
 
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!
 
Kính thưa toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh!

 
Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đồng chí tham dự kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Thảo luận và quyết định thông qua 17 nghị quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, có một số quyết sách quan trọng về quy chế quản lý kinh phí khuyến công, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình; một số chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động dôi dư… Đây là những nghị quyết rất quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.
 
HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung như: Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; quản lý và sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường, vi phạm trong lĩnh vực đê điều, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị, trật tự và một số vấn đề xã hội được dư luận, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập đã chỉ ra thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn và ý kiến phát biểu, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện những cam kết, lời hứa trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Tại kỳ họp này, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là vừa kiểm soát, khống chế cơ bản thành công dịch Covid-19, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang khôi phục và có chuyển biến tích cực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, nhất là khu vực nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,86%. Một số dự án lớn, công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm tiến độ đề ra, phát huy hiệu quả kinh tế, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 4 dự án giao thông gồm: cầu Quang Thanh, cầu Triều, cầu Dinh, đường giao thông kết nối với TP Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh đã được khởi công xây dựng. Công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.
 
HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự cố gắng của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
 
Thưa các vị đại biểu!
 
Thưa toàn thể nhân dân!

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc của kỳ họp; căn cứ vào tình hình thực tế 6 tháng đầu năm, chúng ta vừa phải thực hiện phòng chống dịch Covid - 19, vừa phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây thực sự là một thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao, nỗ lực hơn nữa, với tinh thần quyết liệt, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. HĐND thảo luận, thống nhất không xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đã đề ra, cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp của UBND tỉnh nêu trong báo cáo trình kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền từ cơ sở đến tỉnh cần tiếp tục thực hiện các biện phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án, công trình đã được bố trí vốn; tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thành các công trình trọng điểm đã triển khai để bảo đảm đúng tiến độ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
Hai là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công đã được giao theo kế hoạch năm 2020. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phải lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, chủ dự án, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thành lập các Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách, có tỷ lệ giải ngân nhanh.
 
Ba là, điều hành linh hoạt thu, chi ngân sách năm 2020. Xây dựng phương án cụ thể để xử lý việc hụt thu ngân sách. Thực hiện tiết kiệm chi, kể cả chi thường xuyên và hạn chế tối đa các nhiệm vụ phát sinh. Rà soát các nguồn thu, khẩn trương tính tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2020-2025). Đây là sự quan tâm đặc biệt dành cho thành phố. Do đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố tập trung cao, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là đầu tầu của tỉnh.
 
Bốn là, khẩn trương hoàn thành xây dựng quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045. Đôn đốc, đẩy nhanh công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp để chủ động thu hút đầu tư sau đại dịch Covid-19, thúc đẩy việc đầu tư các dự án lớn đã có chủ trương. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp đã đề ra, trong đó chú trọng hơn đến việc nuôi thủy sản để duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Năm là, thực hiện nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Quan tâm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021. Triển khai xây dựng các phòng học còn thiếu, thay thế phòng học tạm để bảo đảm đủ số phòng học cho năm học tới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Một trong những vấn đề cử tri đang rất quan tâm là ca nhiễm Covid-19 mới đây tại Đà Nẵng, do đó, yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan y tế các cấp khẩn trương chủ động khuyến cáo nhân dân thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với những người từ Đà Nẵng trở về, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
 
Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
 
Bảy là, HĐND tỉnh thực hiện chức năng của mình sẽ tiếp tục tham gia vào văn kiện, Chương trình hành động trình tại Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào tháng 5.2021. Đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp, các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, gắn bó gần gũi với nhân dân để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND. Chuẩn bị một bước cho nhiệm kỳ mới theo đúng quy định của pháp luật.
 
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân,
 
Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cơ quan truyền thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm tham gia, đóng góp ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
 
Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tích cực, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông để HĐND tổ chức kỳ họp tại đây, cũng là khởi đầu cho hoạt động của trung tâm. Đề nghị các đồng chí nỗ lực hơn nữa, bảo đảm các điều kiện phục vụ góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới và các sự kiện lớn của tỉnh tiếp theo.
 
Sau kỳ họp, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Đề nghị các vị đại biểu tích cực, chủ động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.
 
HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các giải pháp điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020.
 
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính chúc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!
 
Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
----------------------------
(*) Đầu đề của Báo Hải Dương