​Sự kiện trong tỉnh từ 28.3 - 3.4

THỨ HAI, 28/03/2022 07:57:01

Khởi công dự án đường trục Đông-Tây và 2 nút giao với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng là một trong các sự kiện trong tỉnh nổi bật dự kiến diễn ra từ ngày 28.3 - 3.4.

- Ngày 29.3: Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử-văn hóa.

- Ngày 30.3: Hội nghị triển khai kế hoạch về công tác dân số đến năm 2030 và Chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2022.

- Ngày 31.3: Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các làng nghề.

- Ngày 1.4: Thường trực HĐND tỉnh làm việc với một số sở, ngành về tình hình quản lý và sử dụng kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Giải vô địch karate miền Bắc lần thứ II năm 2022.

- Ngày 2.4: Khởi công dự án đường trục Đông-Tây và 2 nút giao với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.