Quy trình nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025: Chặt chẽ, công khai, minh bạch

THỨ BA, 10/03/2020 08:20:50

Trong kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, quy trình nhân sự và công tác nhân sự cấp ủy có rất nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Đảng huyện Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hà Kiên
Trước hết, về trình tự, thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử cấp ủy, Ban Thường vụ (BTV), Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp ủy trước.

Sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT cấp ủy; đồng thời dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND. Nhiệm kỳ trước, không có sự phân biệt quy trình riêng giữa nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu.

Tại đại hội lần này, quy trình nhân sự cấp ủy cấp trên cơ sở có 5 bước, gồm 2 vòng hội nghị BTV cấp ủy (bước 1 và bước4), 1hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 2) và 2 hội nghị ban chấp hành (BCH) (bước 3 và bước 5).

Nhân sự được BTV cấp ủy đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử hoặc tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được giới thiệu để lấy ý kiến ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, BCH Đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự tái cử hoặc tham gia cấp ủy lần đầu bằng phiếu kín.

Từ kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có), BTV cấp ủy huyện và tương đương xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình hội nghị BCH Đảng bộ lần 2.

Hội nghị BCH Đảng bộ lần 2 sẽ phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh, thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới.

Nguyên tắc lựa chọn đối với nhân sự giới thiệu tái cử là phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước. Riêng bước 2 tính trên số đại biểu có mặt. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, nguyên tắc giới thiệu ở bước 2 là mỗi cán bộ chủ chốt được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị BTV cấp ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 - 15% so với tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định).

Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu ở bước sau. Ở bước 3, điều kiện được chọn là phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt. 

Bước 4 và bước 5 phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định. Các nguyên tắc còn lại giống bước 2. Riêng trường hợp cuối danh sách giới thiệu có 2người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau ở bước 5 thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị.

Nếu như với nhân sự tái cử, việc khảo sát ở bước 4 có thể có hoặc không thì với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy đây là nội dung bắt buộc. BTV cấp ủy và tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Quy trình nhân sự cấp ủy cấp cơ sở thực hiện tương tự cấp trên cơ sở, chỉ thay hội nghị BTV cấp ủy bằng cuộc họp của Tiểu ban nhân sự ở những nơi không có BTV. Thành phần hội nghị cán bộ chủ chốt được hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng.

Quy trình này có nhiều điểm khác với quy trình nhân sự của nhiệm kỳ trước. Trong đó điểm khác nhất là nhiệm kỳ trước, bước đầu tiên là từng cấp ủy viên đương nhiệm đề xuất ý kiến và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới bằng văn bản, bỏ vào phong bì dán kín gửi về Trưởng Tiểu ban nhân sự theo chế độ mật.

Trong văn bản này, có đề xuất về bản thân xem có tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới hay không tham gia, lý do; đề xuất người thay thế nếu không tham gia; đề xuất về cấp ủy khóa mới, gồm cả danh sách cấp ủy viên đương nhiệm tái cử và danh sách ngoài cấp ủy đương nhiệm tham gia cấp ủy khóa mới; nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt...

Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy theo quy trình cũ được lấy ý kiến nhận xét của nơi công tác và nơi cư trú. Tại nơi công tác, lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu tại hội nghị cán bộ chủ chốt địa phương, đơn vị và chi ủy nơi cán bộ sinh hoạt...

Có thể thấy quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm 2020-2025 bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch hơn trước, góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Yêu cầu nhân sự giới thiệu tái cử cấp ủy phải đạt trên 50% số phiếu đồng ý tại tất cả các bước, trong khi nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu chỉ cần đạt từ 30% trở lên số phiếu đồng ý ở bước 2 cho thấy yêu cầu cao hơn đối với năng lực thực tiễn và uy tín của cán bộ đã tham gia cấp ủy...
  TM