Ninh Giang giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

THỨ TƯ, 14/07/2021 12:29:41

Huyện ủy Ninh Giang đã có nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Giang thường xuyên tổ chức rà soát, sàng lọc đảng viên
Kiên quyết xử lý vi phạm

Quá trình chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử huyện Ninh Giang nhận được đơn tố cáo của công dân về việc Chủ tịch UBND xã Hồng Phúc Hoàng Văn Kiệm vi phạm trong việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp thời kỳ 2017-2018. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định ông Kiệm có vi phạm và không đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND xã Hồng Phúc nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với ông Kiệm. Ngoài ông Kiệm, quá trình chuẩn bị nhân sự bầu cử, huyện Ninh Giang phát hiện ông Bùi Quang Quỳ, Chủ tịch UBND xã Hưng Long có dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và thu chi tài chính tại địa phương. Trong khi chờ kết luận của Thanh tra tỉnh để có căn cứ xử lý, ông Quỳ cũng bị xác định không đủ điều kiện và không được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Hưng Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Giang, các lãnh đạo xã trên vẫn còn đủ tuổi tái cử đại biểu HĐND xã, bị xử lý kỷ luật là điều đáng tiếc nhưng không thể không thực hiện để bảo đảm tính nghiêm minh của Đảng. Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Huyện ủy Ninh Giang rất coi trọng. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được cấp ủy huyện và cơ sở, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện theo đúng nguyên tắc, chính xác, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ...

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 279 đảng viên vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 3 tổ chức đảng vi phạm. Đặc biệt, qua các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp, huyện Ninh Giang phát hiện và xử lý 31 đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, trong đó khiển trách 5 trường hợp, cảnh cáo 14 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 6 trường hợp; 116 đảng viên không còn tư cách đã bị đưa ra khỏi Đảng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ninh Giang cũng đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên, trong đó khai trừ 2 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 2 trường hợp. Các cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên, trong đó cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 10 trường hợp. Việc xử lý các trường hợp đều bảo đảm đúng quy trình, quy định, nghiêm minh. Chính vì vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay không có đơn thư liên quan đến khiếu nại xử lý kỷ luật đảng viên.

Chủ động phòng ngừa

Cùng với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm, Huyện ủy Ninh Giang cũng chú trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm từ ban đầu.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy 2 cấp ở Ninh Giang đã tập trung triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành 1 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên đối với 5 đảng ủy; tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với 5 Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Các đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 29 chi bộ, 12 đảng viên và giám sát 21 chi bộ, 16 đảng viên về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị...

Nhằm đào tạo cán bộ và chủ động phòng ngừa tham nhũng, vi phạm, huyện Ninh Giang đã tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng về cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn. Trong bối cảnh phát triển đảng viên và tổ chức đảng gặp khó khăn nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt phải bảo đảm chất lượng đảng viên, kiên quyết không kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn, không tha thiết với Đảng. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã không xét duyệt kết nạp hàng chục trường hợp vì quy trình giới thiệu, chất lượng hồ sơ không bảo đảm.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Giang Nguyễn Thanh Tuấn cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang lựa chọn 2 công việc đột phá năm 2021 là làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trong huyện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đơn vị, địa phương. Cùng với làm tốt các nhiệm vụ đột phá, Ninh Giang sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.
HOÀNG BIÊN