Nghiêm túc khắc phục hạn chế trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

THỨ NĂM, 27/01/2022 19:30:00

Ngày 26.1, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Hồng Hiên chủ trì kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra và yêu cầu Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Thanh Miện và Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Tứ Kỳ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 

UBKT Tỉnh ủy cũng đã xem xét kết luận kiểm tra và yêu cầu Huyện ủy các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong công tác quản lý tài chính Đảng.

Đối với việc giải quyết đơn tố cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ còn có một số thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐND cấp xã và điều động, luân chuyển cán bộ cấp xã. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Tứ Kỳ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra.

PV