Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

THỨ BẢY, 28/01/2023 09:12:21

Năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn luôn chủ động trong công tác kiểm sát, bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam đúng quy định pháp luật. Công tác thực hiện việc bắt, tạm giữ đều bảo đảm đúng quy định, không có trường hợp bị tạm giữ hình sự sau chuyển xử lý hành chính.


Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Không có trường hợp tạm giữ, bị bắt khẩn cấp sau phải trả tự do hoặc không xử lý về hình sự chuyển xử lý hành chính. Hằng ngày, cơ quan thực hiện kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo quy định, kiểm sát chặt chẽ thủ tục, hồ sơ khi đưa người vào tạm giữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ Công an thị xã trong việc tiến hành xác minh phân loại ngay từ đầu để xác định những trường hợp có căn cứ thì chuyển tạm giam hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn khác ngay. Việc quản lý người bị bắt, tạm giữ của cơ quan và người có trách nhiệm đúng quy định, không để xảy ra vi phạm. Trong năm, viện thực hiện kiểm sát việc bắt, tạm giữ 223 trường hợp, tạm giam 156 trường hợp.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự được tăng cường, thực hiện nghiêm. Trong năm, cơ quan phối hợp Ủy ban MTTQ thị xã kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, công tác thi hành án hình sự của Công an thị xã, các xã, phường. Viện thực hiện kiểm sát tổng số 246 quyết định về thi hành án, gồm: 136 án phạt tù, 77 án phạt tù cho hưởng án treo, 15 án cải tạo không giam giữ, 6 ủy thác, 6 hoãn chấp hành hình phạt tù, 6 xét miễn giảm. Cơ quan thực hiện việc ra quyết định về thi hành án bảo đảm đúng quy định về thời hạn ban hành, đúng nội dung của bản án có hiệu lực pháp luật.

VŨ ĐÌNH THƯỞNG
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân
 thị xã Kinh Môn