[Infographics] Chân dung những nữ lãnh đạo trong Chính phủ

THỨ BẢY, 07/03/2020 11:03:43

Trong những năm qua, sự tham gia và đại diện chính trị của phụ nữ Việt Nam đang ngày càng đem lại nhiều ảnh hưởng tích cực không nhỏ đến sự phát triển của quốc gia.