Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Cần đánh giá rõ thêm các lĩnh vực an sinh xã hội, đô thị hóa

THỨ NĂM, 17/09/2020 08:38:45

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi thấy một số nội dung còn mang tính liệt kê kết quả, chưa có những đánh giá sâu sắc.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Phần đánh giá hạn chế, yếu kém cần cụ thể hơn nữa. Nguyên nhân của những yếu kém cần chỉ rõ, không nói chung chung. Có những nội dung mâu thuẫn giữa phần kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém cần chỉnh sửa lại như kinh tế tăng trưởng khá và ổn định mâu thuẫn với kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa toàn diện, thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng không đều qua các năm; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định, chuyển mạnh sang mô hình tập trung mâu thuẫn với sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa còn ít; môi trường kinh doanh được cải thiện một bước mâu thuẫn với môi trường kinh doanh chậm được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thấp...

Dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung đánh giá rõ thêm ở một số lĩnh vực như đô thị hóa, an sinh xã hội, công trình dự án trọng điểm... Cụ thể, về vấn đề đô thị hóa, cần đánh giá thực trạng việc phát triển các dự án đô thị mới, các khu dân cư mới ở khu vực nông thôn. Thực tế cho thấy, việc phát triển, mở rộng diện tích đất đô thị (trong khoảng thời gian ngắn) dẫn đến lãng phí nguồn lực (đất đai, đầu tư hạ tầng...). Việc đầu cơ, chuyển nhượng đất đô thị không kiểm soát được dẫn đến thất thoát thuế, đẩy giá đất vượt quá thực tế. Cần có những quy định về thời gian xây dựng nhà ở sau khi mua đất dự án khu đô thị để tránh tình trạng các khu đô thị kéo dài thời gian lấp đầy.

Về vấn đề an sinh xã hội, việc đáp ứng nhà ở xã hội, các điều kiện sinh hoạt cho công nhân các khu công nghiệp; tác động mở rộng bảo hiểm xã hội tự nguyện, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là đối tượng yếu thế (người cao tuổi); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đánh giá đã thực sự chính xác? Về xác định công trình, dự án trọng điểm cần căn cứ khả năng huy động, thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; chọn dự án có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hoặc có tác động đến nhiều người dân; từng dự án cần có dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn để bảo đảm tính khả thi: nên xem xét việc xây dựng công sở hành chính, điều chỉnh quy mô hợp lý để bảo đảm tính khả thi...

Trong dự thảo Báo cáo chính trị nói về xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh (ĐTTM), thể hiện trong định hướng phát triển và dự án trọng điểm, nhưng chưa định hướng cụ thể phải làm gì để thực hiện chủ trương này. Theo tôi, nếu đã đặt vấn đề xây dựng ĐTTM thì phải có những dự án cụ thể, xây dựng cả một TP Hải Dương trở thành ĐTTM hay xây dựng một vài dự án (khu đô thị mới) là ĐTTM. Khi chưa hiểu rõ bản chất của cụm từ ĐTTM và chưa có được những giải pháp phù hợp để áp dụng cho từng thành phố thì sẽ dẫn đến sự lãng phí rất lớn về nguồn lực và khó có thể hình thành được ĐTTM thật sự. Để xây dựng ĐTTM phải đồng thời xây dựng các yếu tố: quản lý - tổ chức (phải là chính quyền điện tử, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại); công nghệ (các dịch vụ và hạ tầng trọng yếu của thành phố được quản lý bởi công nghệ điện toán thông minh); cộng đồng dân cư - chủ thể chính của ĐTTM (là những công dân hiện đại có khả năng giám sát, thậm chí phối hợp, hỗ trợ quản lý thành phố); kinh tế (nền kinh tế thông minh là động lực chính để xây dựng ĐTTM, các hoạt động sản xuất, cung ứng, dịch vụ, tiêu dùng... đều dựa trên nền tảng công nghệ); hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông (ví dụ như sử dụng thiết bị giám sát mức ô nhiễm trong không khí để kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo cho người dân; sử dụng cảm biến nhận diện khuôn mặt người đi trên phương tiện công cộng để giảm các chi phí quản lý, vé, nhân công và thuận tiện cho người sử dụng...); môi trường tự nhiên... Theo tôi, khi đặt vấn đề xây dựng ĐTTM cần có lộ trình cụ thể. Tỉnh nên chọn một vài khu đô thị mới để xây dựng (thiết lập) các yếu tố của một ĐTTM; yêu cầu nhà đầu tư đô thị mới tham gia (bắt buộc khi phê duyệt dự án đầu tư). Đây cũng chính là yếu tố thu hút khách hàng (những công dân thông minh trong tương lai) của dự án. Từ một vài dự án đó sẽ ảnh hưởng lan tỏa để cải tạo, nâng cấp các khu đô thị khác, tiến tới cả thành phố là một ĐTTM.
LƯƠNG ANH TẾ
Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh,
Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh