[Đồ họa] Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh

THỨ SÁU, 21/01/2022 06:42:59

Năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ rệt, có mặt cao hơn năm trước, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước.