Đề xuất những giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý

THỨ NĂM, 01/04/2021 18:14:15

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu nghiên cứu dự thảo đề án, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ đức, đủ tài.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo
Chiều 1.4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo về dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phú, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh và đại diện Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó trưởng các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội thảo.
 
Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức hội thảo và mời các chuyên gia đầu ngành của Trung ương về dự để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thực hiện đề án. Tham mưu xây dựng các giải pháp để làm tốt công tác đánh giá cán bộ tại từng cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ cấp phòng các sở, ngành trong diện quy hoạch, đào tạo nguồn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tham gia hội thảo phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu dự thảo đề án để đề xuất những giải pháp mang tính đột phá, có tính khả thi, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh đủ đức, đủ tài, uy tín, bản lĩnh...

Tại hội thảo đã có 10 ý kiến đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả đề án, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh như nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; phân cấp, ủy quyền hơn trong công tác cán bộ; có các bộ chỉ tiêu cụ thể để đánh giá cán bộ...
HOÀNG BIÊN