Công tác thanh tra đạt chất lượng, hiệu quả

CHỦ NHẬT, 29/01/2023 13:00:03

Năm 2022, ngành thanh tra tỉnh Hải Dương đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra.


Trong đó, Thanh tra tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, điều phối kế hoạch thanh tra của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra. Các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng nghi nhận. 

Năm qua, ngành thanh tra tỉnh Hải Dương thực hiện 193 cuộc thanh tra hành chính (167 cuộc theo kế hoạch, 26 cuộc đột xuất) và 965 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 147,16 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 85,46 tỷ đồng; trong đó Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm về kinh tế là 81 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 68,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác là 12,4 tỷ đồng) … Thanh tra tỉnh đã triển khai, thực hiện bảo đảm chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác thanh tra tập trung vào công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý, sử dụng đất đai; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại các doanh nghiệp và thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Công tác phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên và có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Việc tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và trở thành hành động trong phòng chống tham nhũng. 

Nhân dịp năm mới 2023 và đón xuân Quý Mão, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động ngành thanh tra Hải Dương lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
 
T/M THANH TRA TỈNH
CAO NGỌC QUANG
Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh