Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI

THỨ SÁU, 13/12/2019 13:02:09

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 13.12, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

* Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh
* Thông qua 24 nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khái quát lại toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020 và kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020. 

Đồng chí yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương để phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, giai đoạn 2021 -2025 sát với tình hình thực tế.

Tạo điều kiện và đồng hành cùng với các tập đoàn kinh tế, nghiên cứu triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng thực hiện trong thời gian tới. 

Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn bộ số xã trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, coi trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quyết tâm xây dựng mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, trong đó có từ 10-12 sản phẩm mang thương hiệu cấp tỉnh và quốc gia.

Tập trung rà soát, đôn đốc hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp để hết năm 2020, Hải Dương có 20.000 doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh phiên bế mạc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai lập quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, với định hướng lớn đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoàn chỉnh việc lập quy hoạch vùng huyện. Khẩn trương hoàn thành việc nghiệm thu, thanh quyết toán và đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành, nhất là các dự án khu dân cư, khu đô thị.

Tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhân dân, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc năm 2020.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn bị tốt các điều kiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập hợp lý. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông, nạn cờ bạc, tín dụng đen, trộm cắp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Kịp thời đề ra các giải pháp, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành và các địa phương; ổn định tình hình và duy trì hoạt động thường xuyên ở các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh
Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính và Đại hội Đảng các cấp.

Nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương với tinh thần quyết tâm chính trị cao; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... (xem toàn văn phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh kiện toàn công tác nhân sự UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã bầu, miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết về phát triển KTXH và 4 nghị quyết về công tác nhân sự.
SỸ THẮNG - THÀNH CHUNG
20 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

1. Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

2. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

3. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020;

4. Nghị quyết về phân bổ vốn dự phòng 10% nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

5. Nghị quyết về bố trí vốn ngân sách địa phương đối ứng dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

6. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và điều chỉnh dự toán thu chi năm 2019;

7. Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020;

8. Nghị quyết về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

9. Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, dự kiến phương án phân bổ ngân sách năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 tỉnh Hải Dương;

10. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/ UBTVQH ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

11. Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020;

12. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11.7.2018 của HDDND tỉnh quyết định mức hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh;

13. Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

14. Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

15. Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cao tuổi và người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

16. Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

17. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, nội dung Nghị quyết số 01/2018/NQ- HĐND ngày 11.7.2018 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

18. Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

19. Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;

20. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020.