Thanh Hà xin ý kiến các sở, ngành về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng

THỨ BẢY, 14/03/2020 09:00:30

Lẽ ra phải xong từ 2 năm trước nhưng do vướng 12 hộ ở xã Thanh Xá chưa chịu giao mặt bằng nên việc nâng cấp đường tỉnh 390 vẫn bị tắc.

UBND huyện Thanh Hà họp xin ý kiến các sở, ngành về việc tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường 390

Sáng 13.3, UBND huyện Thanh Hà tổ chức họp, xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh về một số nội dung liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn km26+600 đến km30+300,3 (giai đoạn 1). 

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến triển khai trong 2 năm 2017 và 2018. Đến nay, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thanh Hà đã tổ chức khoảng 50 buổi tuyên truyền, vận động, thông báo cho các hộ. Cán bộ xã Thanh Xá cũng đến từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn 12 hộ ở xã Thanh Xá không nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng, làm chậm tiến độ thi công, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo của huyện Thanh Hà về tình hình giải phóng mặt bằng, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã đóng góp một số ý kiến để huyện Thanh Hà bổ sung, hoàn thiện thủ tục theo hồ sơ; nhất trí cao với đề xuất cưỡng chế của huyện. Sau cuộc họp, huyện Thanh Hà sẽ hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo về việc tiến hành cưỡng chế.

MINH NGUYỆT