Đường thôn Lôi Trì bị xói lở

THỨ BA, 23/11/2021 08:26:14

Những đoạn đường này có một bên hoặc cả hai bên là ao, hồ.


Một đoạn đường bị xói lở

Hiện nay, tại thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê (Bình Giang) có nhiều đoạn đường thôn bị xói lở nghiêm trọng. Đường được làm cách đây khoảng 10 năm, vài năm trở lại đây xảy ra tình trạng xói lở. Hiện có đoạn đường dài từ 50-70 m, chiều rộng từ 4-5 m bị xói lở 1/3 đường, trơ ra phần bê tông phía trên, ở dưới là khoảng rỗng, hai bên đường là ao, hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. 

NINH THÀNH (Bình Giang)