Đốt rác trên triền đê sông Thái Bình đoạn qua xã Tiền Tiến

THỨ NĂM, 20/01/2022 07:38:23

Thời gian gần đây, người dân thường mang rác sinh hoạt ra vứt tại triền đê tả sông Thái Bình đoạn qua xã Tiền Tiến (TP Hải Dương).


Việc đốt rác trên triền đê làm khóm tre chắn sóng bị cháy xém

Khi rác nhiều, người dân xử lý bằng cách đốt làm khóm tre chắn sóng bị cháy xém.

Việc đổ rác, đốt rác trên triền đê vi phạm Luật Đê điều, làm tuyến đê trở nên nhếch nhác, ô nhiễm, tạo điều kiện cho mối, chuột trú ngụ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Đề nghị UBND xã Tiền Tiến phối hợp kiểm tra, giải quyết tình trạng trên.

CƯỜNG THÀNH (TP Hải Dương)