Cố tình xây nhà vào kênh Đĩnh Đào

THỨ SÁU, 20/05/2022 07:40:42

Gia đình ông Tấn Văn Trung ở thôn Tân Hợp, xã Phượng Kỳ (Tứ Kỳ) đào móng, xây móng nhà kiên cố bằng gạch trong phạm vi kênh Đĩnh Đào.


Gia đình ông Tấn Văn Trung xây móng nhà kiên cố bằng gạch trong phạm vi kênh Đĩnh Đào

Ngay khi phát hiện vi phạm, Trạm Quản lý công trình Cầu Xe - An Thổ thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã lập biên bản, tuyên truyền, yêu cầu hộ ông Trung tự giải tỏa vi phạm và kiến nghị UBND xã Phượng Kỳ tổ chức xử lý vào cuối năm 2021.

Tuy nhiên, ngày 31.3.2022 gia đình ông Trung vẫn không tháo dỡ công trình vi phạm và tiếp tục hoàn thiện phần xây móng nhà. Đến ngày 19.5, công trình vi phạm trên vẫn chưa được tháo dỡ. 

NGHĨA AN (Tứ Kỳ)