Cam kết miễn toàn bộ tiền thuê địa điểm kinh doanh chợ tạm tại An Phụ

THỨ BẢY, 07/08/2021 10:06:30

Chủ đầu tư cam kết miễn toàn bộ tiền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ tạm cho các tiểu thương di chuyển từ chợ Huề Trì vào chợ tạm.

Liên danh Công ty CP Đông Hải 27-7 và Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc (chủ đầu tư dự án khu dân cư mới xã An Phụ, Kinh Môn) đã cam kết miễn toàn bộ tiền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ tạm cho các tiểu thương di chuyển từ chợ Huề Trì, xã An Phụ vào kinh doanh tại chợ tạm.

Sau khi đi vào hoạt động, việc quản lý chợ tạm sẽ được giao lại cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, vận hành. Chủ đầu tư cam kết tự bỏ kinh phí xây dựng chợ tạm và không đề nghị đối trừ vào diện tích sử dụng đất của dự án khu dân cư mới. Sau khi chợ tạm chấm dứt hoạt động, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ các hạng mục công trình, hoàn trả lại mặt bằng khu đất cho nhà đầu tư xây dựng chợ mới để quản lý và không nhận bồi hoàn... Chủ đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh và cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục để đưa chợ tạm vào hoạt động theo quy định.

Trước đó, báo Hải Dương ngày 13.1.2021 có bài: "Tiểu thương chợ Huề Trì chưa đồng ý di chuyển sang chợ tạm" phản ánh việc các tiểu thương đang kinh doanh trong chợ Huề Trì chưa đồng ý chuyển vào hoạt động trong chợ tạm do còn lo lắng, chưa nắm rõ thông tin, cơ chế hoạt động của chợ tạm này.

PV