Bỏ hoang bãi tập kết nguyên vật liệu rộng gần 64.000 m2 ở thôn Tú Y 13 năm

THỨ SÁU, 09/12/2022 12:00:00

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lập đã nhiều lần liên hệ với chủ doanh nghiệp nhưng không được.


Nhiều hộ bức xúc vì bãi nguyên vật liệu của Công ty TNHH Thương mại Thành Phát chưa được giải tỏa trong khi người dân không có đất canh tác

Nhiều người dân ở thôn Tú Y, xã Vĩnh Lập (Thanh Hà) rất bức xúc vì bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương mại Thành Phát (TP Hải Dương) bỏ hoang đến nay đã 13 năm.

Năm 2009, UBND tỉnh quyết định thu hồi 63.893 m2 đất tại thôn Tú Y cho doanh nghiệp trên thuê trong 25 năm để xây dựng bãi tập kết, chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng. Diện tích đất thu hồi này trước đây đã được 10 hộ thuê lại để khai thác rươi, cáy. Trong quá trình doanh nghiệp xây bãi tập kết, một số hộ đã nhận bồi thường, một số hộ chưa nhận. Từ đó đến nay, doanh nghiệp không hoạt động, bãi tập kết bỏ hoang, người dân không có đất canh tác.

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án bãi tập kết, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng này; thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp do không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cam kết. Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lập cũng đã nhiều lần liên hệ với chủ doanh nghiệp nhưng không được.

Đề nghị các cấp, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm tình trạng đất bỏ hoang trên.

THIÊN DI (Thanh Hà)