Biển báo giao thông lộn vị trí

THỨ HAI, 10/01/2022 08:15:33

Tại khu vực vòng xuyến nút giao lập thể Ba Hàng (TP Hải Dương) có 2 biển báo giao thông bắt đầu và kết thúc đường đôi đang đặt không đúng vị trí.


Biển báo kết thúc đường đôi W.236 được đặt ở đầu đường đôi (ảnh 1). Biển báo bắt đầu đường đôi W.235 được đặt ở cuối đường đôi (ảnh 2)

Đường đôi đã có dải phân cách cứng đặt giữa để phân biệt rõ ràng 2 chiều. 

Tại điểm bắt đầu đường đôi từ đường tỉnh 390 đi cầu vượt nút giao lập thể Ba Hàng xuất hiện biển báo kết thúc đường đôi W.236, báo trước với người điều khiển phương tiện là sắp kết thúc đoạn đường dạng đôi.

Còn tại chiều ngược lại, khi gần kết thúc tuyến đường đôi lại xuất hiện biển báo bắt đầu đường đôi W.235, báo trước với người điều khiển phương tiện sắp đi đến đoạn đường dạng đôi.

Việc đặt biển báo giao thông không đúng sẽ ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua đoạn đường trên. 

NGỌC MAI (TP Hải Dương)