​​​​​Ùn tắc khu vực thi công đường 389

THỨ BA, 06/12/2022 08:00:41

Đơn vị thi công cần bố trí người hướng dẫn, phân luồng ở 2 đầu khu vực thi công.

Các xe di chuyển rất khó khăn vì đường hẹp lại đang cải tạo
Hồi 14 giờ ngày 5.12, đường tỉnh 389 đoạn qua xã Thăng Long (Kinh Môn) bị ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân do đoạn đường này đang được thi công cải tạo. Đường vốn hẹp lại có một số xe lu lèn mặt đường nên các phương tiện đi qua tránh nhau rất khó khăn. 

Hiện lưu lượng xe đi trên đường tỉnh 389 rất đông, để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc, đơn vị thi công cần bố trí người hướng dẫn, phân luồng ở 2 đầu khu vực thi công.
 
HOÀNG LONG (Kinh Môn)