Cẩm Giàng nên có đường phố mang tên đồng chí Ngô Thị Sâm

THỨ SÁU, 15/10/2021 09:50:24

HĐND huyện Cẩm Giàng đã có nghị quyết về việc đặt tên 21 đường, phố tại thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang và đã được tỉnh đồng ý.


Khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Cẩm Giàng, là nhà riêng của đồng chí Ngô Thị Sâm trước đây

Trong số các đường, phố trên chỉ có 6 đường phố mang tên danh nhân, nhân vật lịch sử, nhà văn gắn với Cẩm Giàng như Tuệ Tĩnh, Nguyễn Danh Nho, Thạch Lam... 15 tên đường, phố còn lại như An Ninh, Bình Minh, Dân Chủ, Hữu Nghị... thiếu tính đặc trưng vùng đất, con người Cẩm Giàng.

Trước Cách mạng Tháng Tám, đồng chí Ngô Thị Sâm, tức Ba Miễn (1907-1982) là một trong những người tham gia thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên vào cuối năm 1944 tại nhà riêng và là Bí thư Chi bộ đầu tiên của Cẩm Giàng. Nhà riêng của đồng chí hiện nay (ở thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên) trở thành khu lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện. Đồng chí Ngô Thị Sâm cũng được thờ tại đây. Theo Cổng thông tin điện tử của huyện, chi bộ là tiền thân của Đảng bộ huyện Cẩm Giàng ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, phong trào cách mạng của huyện đã phát triển mạnh mẽ. Cẩm Giàng là địa phương giành chính quyền đầu tiên của tỉnh Hải Dương, vào ngày 17.8.1945.

Nhiều người cho rằng, đồng chí Ngô Thị Sâm xứng đáng được đặt tên cho một tuyến đường phố của huyện Cẩm Giàng để ghi nhớ công lao với phong trào cách mạng địa phương và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

CẨM LINH (Cẩm Giàng)