Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng phải đạt từ 70 điểm trở lên

THỨ BẢY, 10/07/2021 13:05:33

Từ ngày 10.7, quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành có hiệu lực.

Theo quy định, các tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập văn phòng công chứng gồm tiêu chí về nhân sự, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin, điều kiện thực hiện các quy định về an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy và tiêu chí khác. Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí là 100 điểm. Hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng được xét duyệt phải đạt từ 70 điểm trở lên. 

Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm 4 chương, 13 điều quy định các nội dung về nguyên tắc tiếp nhận hồ sơ, nội dung và số điểm của các tiêu chí, việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, điều khoản thi hành...

Quy định nhằm định hướng phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng của các tổ chức hành nghề công chứng...
HN