Điều cần biết về luật cư trú mới: Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

THỨ BẢY, 31/07/2021 15:07:03

Luật cư trú năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021 có một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

Luật cư trú mới quy định điều kiện đăng ký tạm trú từ 01.7.2021 gồm: Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Điều này khác với quy định trong khoản 2 Điều 30 Luật Cư trú 2006 rằng người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Như vậy, quy định mới cho phép người dân đến và sinh sống tại một địa điểm ngoài địa điểm đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên mới phải đăng ký tạm trú.(Theo Điều 27).
PV