Điều cần biết về luật cư trú mới: Giải quyết đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của công an cấp xã

THỨ HAI, 26/07/2021 15:21:22

Luật cư trú mới quy định thẩm quyền giải quyết đăng ký thường trú cho công an xã, phường, thị trấn...

Ngày 13.11.2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021.
 
Luật Cư trú năm 2020 gồm 07 chương, 38 điều, trong đó có một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

Trong đó nội dung đáng chú ý trong các điểm sửa đổi, bổ sung có điểm thứ năm là giao thẩm quyền giải quyết đăng ký thường trú cho công an xã, phường, thị trấn.
 
Cụ thể, ở nước ta có 04 cấp hành chính là cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; do vậy, việc quản lý cư trú cũng được phân theo 04 cấp như hiện nay. Tuy nhiên, về thẩm quyền thực hiện đăng ký cư trú thì chỉ có cơ quan công an xã, phường, thị trấn hoặc công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (lực lượng trực tiếp quản lý dân cư) mới được giao thực hiện giải quyết đăng ký cư trú.
 
Việc phân cấp như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong việc đăng ký cư trú, công dân có thể thực hiện việc đăng ký cư trú ngay tại địa phương mình sinh sống.
 
Theo đó, cơ quan đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân chính là công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) hoặc là công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đối với nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.
PV