Phường Ái Quốc có Chủ tịch mới

THỨ NĂM, 05/08/2021 21:31:30

HĐND phường Ái Quốc đã bầu đồng chí Vũ Văn Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong khi đó, chức danh Bí thư Đảng ủy phường vẫn chưa được kiện toàn. Tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của Đảng bộ phường Ái Quốc kể từ ngày 1.7 đến nay là đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Công việc này sẽ kéo dài đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường.

Việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp phụ trách Đảng bộ phường là do trước đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Đỗ Văn Vì, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử phường Ái Quốc; Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Ái Quốc do vi phạm nghiêm trọng trong công tác bầu cử. 

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương cũng đã quyết định cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường đối với ông Đỗ Văn Vì, cho thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường đối với ông Nguyễn Văn Thái, quyết định không giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường Ái Quốc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông trên để sắp xếp, bố trí công tác khác. 

PV