Rươi Đảo Ngọc đầu vụ được giá

THỨ BẢY, 21/11/2020 06:18:37

Giá rươi vụ mùa ở Đảo Ngọc, phường Minh Tân (Kinh Môn) tăng từ 20.000-40.000 đồng/kg so với năm trước.


Tiểu thương đến tận nơi thu mua rươi

Thời điểm này, hơn 60 ha rươi khu Đảo Ngọc đang cho thu hoạch rươi mùa. Hiện mỗi hộ đã thu được 20-30 kg rươi. Các tiểu thương trong và ngoài tỉnh đến tận nơi thu mua với giá từ 400.000 - 420.000 đồng/kg, tăng từ 20.000-40.000 đồng/kg so với năm trước.

Theo kinh nghiệm của các hộ dân, hằng năm con nước thứ hai vào dịp tháng 10 âm lịch rươi mùa sẽ cho thu hoạch cao hơn, nhưng năm nay thời tiết không thuận lợi nên lượng rươi không nhiều như những năm trước.

Con rươi ở đây chủ yếu xuất hiện 1 năm 2 vụ, vụ mùa từ cuối tháng 9 âm lịch kéo dài đến cuối năm, vụ chiêm từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 âm lịch.

NGUYỄN HẬU