Triển khai các bước xét duyệt đối tượng được đặc xá

THỨ NĂM, 22/07/2021 08:51:26

Hiện nay, Công an tỉnh đang cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp rà soát toàn bộ số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trong đợt đặc xá năm nay, Hải Dương có các đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và đối tượng do Tòa án Nhân dân tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thuộc diện được xét duyệt.

Hiện nay, Công an tỉnh đang cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp rà soát toàn bộ số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Các đối tượng được từng cơ quan rà soát trực tiếp, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá kết quả rèn luyện hằng tháng, hằng quý; hướng dẫn đơn vị tổ chức bình bầu, nhận xét các đối tượng ở mỗi tổ đội. Công tác rà soát thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, kiên quyết không để sót lọt đối tượng đủ điều kiện nhưng không được lập hồ sơ xét đặc xá và đối tượng không đủ điều kiện có trong danh sách xét duyệt đặc xá.

Đối với đối tượng tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, Tòa án Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Tòa án Nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm việc xét đặc xá và có văn bản gửi Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi đối tượng thuộc diện tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cư trú lập danh sách, hồ sơ xét đặc xá.

Sau khi các đơn vị lập hồ sơ các đối tượng đủ điều kiện xét đặc xá, Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương sẽ đề nghị Hội đồng xét duyệt, trình Chủ tịch nước quyết định.

TRUNG VŨ