Tứ Kỳ thí điểm trồng cây ăn quả mới

THỨ NĂM, 29/07/2021 08:03:00

Huyện Tứ Kỳ đang thí điểm trồng 0,12 ha na Thái Lan, táo Đại; 0,5 ha mít Thái tại xã Chí Minh; 0,5 ha chuối Tiêu hồng tại xã Cộng Lạc; 0,15 ha táo Đại tại xã Quang Khải...

Việc trồng thí điểm các giống cây ăn quả mới là cơ sở để huyện có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hướng tới xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung. Hiện huyện mới chỉ có vùng trồng chuối tập trung ở xã Hà Thanh; các cây ăn quả khác chưa phát triển.

PV