Tứ Kỳ cơ bản hoàn thành tất cả 9 tiêu chí huyện nông thôn mới

THỨ BA, 03/08/2021 17:06:59

Chiều 2.8, Đoàn công tác của tỉnh đã thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Tứ Kỳ.

Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh đề nghị huyện Tứ Kỳ sớm hoàn thiện quy hoạch vùng để xét công nhận huyện nông thôn mới

Đoàn đánh giá huyện cơ bản đạt tất cả 9 tiêu chí huyện NTM. Đoàn đề nghị huyện  phối hợp chặt chẽ với các sở liên quan hoàn thiện quy hoạch vùng huyện, xây dựng cơ sở vật chất về giáo dục, văn hóa. Trong quá trình thực hiện có lộ trình cụ thể gắn với việc kiểm tra, đôn đốc; tổ chức phát động vệ sinh yêu nước trong toàn huyện; nhanh chóng khắc phục các hạn chế mà thành viên đoàn công tác đã nêu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các bước tiếp theo trong quá trình đề nghị cấp trên thẩm định, xét công nhận huyện NTM.

Đến nay, tất cả 22 xã của Tứ Kỳ đã đạt chuẩn NTM. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Tính đến hết tháng 12.2020, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 1.602 tỷ đồng. Tất cả đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa theo quy chuẩn. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 50,2 triệu đồng...

TRẦN YẾN