Thành lập 3 chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỨ BA, 29/09/2020 08:46:59

Lãnh đạo chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 2 Phó Chi cục trưởng.

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập 3 chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (sáp nhập từ Phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật), Chăn nuôi và Thú y (sáp nhập Phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y), Thủy lợi (sáp nhập Chi cục Thủy lợi, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão).

Lãnh đạo chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 2 Phó Chi cục trưởng. Các chi cục mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1.10.

UBND tỉnh cũng cơ cấu lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 2 đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chi cục Kiểm lâm từ 5 phòng xuống 2 phòng; Chi cục Phát triển nông thôn từ 5 phòng xuống 3 phòng.
PV