Hơn 87% số mẫu huyết thanh gia cầm có kháng thể

THỨ BẢY, 31/07/2021 11:25:18

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã lấy mẫu huyết thanh của gia cầm sau tiêm vaccine phòng cúm tại các huyện Cẩm Giàng, Thanh Miện và TP Chí Linh để đánh giá, giám sát.


Tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm mới nhập

Kết quả, có 184/210 mẫu huyết thanh có kháng thể (chiếm 87,6 %). Điều này bảo đảm yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó cũng cho thấy chất lượng vaccine tốt, việc bảo quản và sử dụng vaccine bảo đảm đúng yêu cầu.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường chăn nuôi; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn vật nuôi; báo cáo ngay khi đàn vật nuôi có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới nhập hoặc đến tuổi tiêm phòng.

                                                                                  HUYỀN TRANG