Hỗ trợ Hải Dương hơn 3,4 tỷ đồng xây dựng mô hình cung ứng mạ khay, cấy máy

THỨ NĂM, 22/07/2021 08:33:38

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã hỗ trợ Hải Dương hơn 3,4 tỷ đồng để xây dựng và phát triển mô hình cung ứng dịch vụ mạ khay, cấy máy trên địa bàn.


Mô hình sản xuất mạ khay ở phường Thái Học (Chí Linh)

Mô hình được triển khai trong 3 năm (2021-2023) với quy mô 35 ha/năm, có 300 hộ dân tham gia. Năm nay, mô hình được thực hiện ở phường Thái Học (Chí Linh) với 100 hộ dân tham gia.

Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 50% chi phí vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), khay mạ, máy gieo hạt, máy cấy 4 hàng, máy cấy 6 hàng. Từ mô hình, nông dân sẽ liên kết, thành lập các tổ dịch vụ cung ứng mạ khay, cấy máy để đáp ứng nhu cầu gieo cấy bằng máy ngày càng cao.

DŨNG CƯỜNG