Bình Giang: Cấy thử nghiệm hơn 7 ha lúa ST24 thuộc tốp 3 gạo ngon thế giới

THỨ NĂM, 05/08/2021 08:45:54

Vụ mùa năm nay, huyện Bình Giang có khoảng 20 hộ dân cấy thử nghiệm hơn 7 ha lúa ST24, tập trung ở các xã Thái Hòa, Tân Hồng và Vĩnh Hồng.


Lúa ST24 có thời gian sinh trưởng dài hơn khoảng 15 ngày so với lúa Bắc thơm số 7, giá bán cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Đây là vụ thứ ba người dân trong huyện cấy thử nghiệm giống lúa này. ST24 là loại nằm trong tốp 3 gạo ngon thế giới.

Theo đánh giá, năng suất lúa ST24 đạt từ 1,8 - 2 tạ/sào, tương đương lúa Bắc thơm số 7. Đặc biệt, loại lúa này có khả năng kháng sâu bệnh tốt hơn, lượng phân bón sử dụng giảm từ 15 - 20% so với các giống lúa cấy đại trà trên địa bàn tỉnh. Lúa ST24 có thời gian sinh trưởng dài hơn khoảng 15 ngày so với lúa Bắc thơm số 7, giá bán cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

TRẦN HIỀN