Bán nông sản không lợi nhuận giúp nông dân

THỨ BẢY, 31/07/2021 11:14:24

Các loại nông sản như củ đậu, ổi, nhãn được bán tại gần 20 điểm ở TP Hải Dương và một số huyện, hoàn toàn không thu lợi nhuận.

 Nhóm của chị Vân Anh đã bán gần 20 tấn củ đậu giúp nông dân xã Hồng Phong (Ninh Giang) 

Từ ngày 25.7 đến nay, chị Vũ Ngọc Vân Anh ở phường Hải Tân (TP Hải Dương) cùng với một số người đã tham gia bán một số loại nông sản như củ đậu, ổi, nhãn... giúp nông dân ở huyện Ninh Giang.

Các loại nông sản này được bán tại gần 20 điểm ở TP Hải Dương và một số huyện, đặc biệt các điểm bán hoàn toàn không thu lợi nhuận. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn với nông dân khi nông sản trong thời kỳ thu hoạch tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đến nay, chị Vân Anh và các điểm bán hàng tình nguyện đã tiêu thụ gần 20 tấn củ đậu giúp nông dân xã Hồng Phong. Ở một số đợt dịch trước, nhóm của chị Vân Anh đã tham gia bán giúp không lợi nhuận cho nông dân hàng chục tấn ổi, hồng xiêm...

                                                                                                          HT