Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đạt khoảng 43,5%

THỨ NĂM, 22/07/2021 10:25:02

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của ban là hơn 905 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 339,3 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 436,4 tỷ đồng, còn lại là vốn ODA. Từ đầu năm đến nay, ban đã giải ngân hơn 394,4 tỷ đồng, đạt khoảng 43,5% kế hoạch.

Hiện việc giải ngân vốn đầu tư công còn gặp một số khó khăn, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

PV