Đến năm 2030 huyện Gia Lộc có 7 đô thị

THỨ HAI, 29/11/2021 17:26:35

Chiều 29.11, HĐND huyện Gia Lộc tổ chức kỳ họp thứ 2 khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lộc Đặng Xuân Thưởng phát biểu tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Gia Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND huyện đã thông qua 3 Nghị quyết, nổi bật là việc thông qua điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lộc được lập trên phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện sau khi điều chỉnh địa giới hành chính là hơn 9.971 ha, bao gồm 1 thị trấn và 17 xã. Huyện sẽ điều chỉnh diện tích đất nông nghiệp giảm, đất phi nông nghiệp tăng với định hướng phát triển kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ-thương mại; các ngành kinh tế phụ trợ...

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9%/năm. Dân số toàn huyện là 157.300 người, tỷ lệ đô thị hoá đạt 45,58%; đến năm 2050 dân số là 191.000 người, tỷ lệ đô thị hoá đạt 68,96%.

Các đại biểu tham dự kỳ họp 
Huyện sẽ xây dựng, nâng cấp 6 xã trở thành đô thị loại V gồm: Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh, Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh. Thị trấn Gia Lộc trở thành đô thị loại IV. Toàn huyện có 7 đô thị.

Giai đoạn 2030-2050, huyện xây dựng, nâng cấp thêm 3 xã trở thành đô thị loại V gồm: Thống Nhất, Yết Kiêu, Hoàng Diệu. Huyện lấy thị trấn Gia Lộc làm hạt nhân phát triển không gian phía bắc của huyện, từ đó lan toả ra các vùng lân cận...

HĐND huyện Gia Lộc cũng thông qua Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết nội quy kỳ họp HĐND huyện Gia Lộc khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
THẾ ANH