Tăng kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò

THỨ BẢY, 17/07/2021 17:26:33

HĐND tỉnh đã quyết nghị điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò tại xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện).


Các hạng mục đảo 4C còn dang dở do thiếu kinh phí thực hiện
Theo đó, tổng vốn đầu tư sau khi điều chỉnh gần 52,3 tỷ đồng, tăng trên 6,4 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Phần ngân sách Trung ương giữ nguyên 23 tỷ đồng, điều chỉnh nguồn ngân sách tỉnh từ gần 22,9 tỷ đồng lên gần 29,3 tỷ đồng. Đồng thời dự án cũng được điều chỉnh thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 thay vì giai đoạn 2016-2020 như trước đây.

Theo UBND huyện Thanh Miện, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò bị chậm tiến độ so với kế hoạch 1,5 năm. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh phí thực hiện và khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án mới thi công xong các hạng mục của đảo 3A và 3B. Đảo 4C mới đóng xong cọc tre gia cố móng kè, rải vải địa kỹ thuật và đá dăm lót móng kè, lắp đặt rọ đá kè xung quanh với chiều dài 180 m, tổng khối lượng đạt khoảng 51%. Việc ươm cây bằng lăng, phượng vĩ trên khu đất trống mới đạt 25% khối lượng theo thiết kế. Đối với đường tuyến nhánh 1 dài 100 m, nhà thầu đào xong khuôn đường, san gạt, đắp nền, rải cấp phối đá dăm lớp dưới, đạt 5% khối lượng công việc cần thực hiện.
PV